header4.png

Úvod

                  Vážená kolegyňa, kolega a sympatizanti !

                        

                          Výkon práce v železničnej prevádzke prináša rôzne priaznivé i nepriaznivé momenty a situácie. Tie prvé sú pozitívne, no vyskytujú sa aj negatívne, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť zamestnancom ich pracovnú pohodu, konformitu života i život samotný.

Jedným zo základných cieľov OC –NOŽ je a bude aj pracovne – právne poradenstvo a pomoc členom a sympatizantom v rámci firmy, ktorý to v istom čase potrebujú. Preto  v spolupráci s odborníkmi pre Vás  NOŽ pripravilo  za účelom ochrany práv a oprávnených záujmoch pomôcku, ktorá Vám umožní sa zorientovať v danej problematike.

 

               „ Praktický manuál sebaobrany zamestnanca“

 

1.     Som účastníkom ( svedkom) mimoriadnej udalosti (MU), nebezpečnej udalosti (NU), nehody. Čo ďalej?

Odporúčame tento postup:

-  bezodkladne  informujte svoju OC- NOŽ, kde Ti poskytneme základne rady a prvotné právne informácie

- nezabudni upovedomiť svojich blízkych

- si povinný sa podrobiť skúške na zistenie alkoholu alebo inej návykovej látky

 

2.     Som povinný podať vysvetlenie zamestnávateľovi, resp. vypovedať?

- nikto nie je oprávnený  Ťa nútiť, a Ty nie si povinný vypovedať, podať vysvetlenie k MU, NU ihneď na mieste, v priebehu zmeny alebo po skončení zmeny, až sa subjektívne necítiš byť schopný takej výpovede

 

3.     S akými druhmi  výpovede sa môžem stretnúť?

Sú to:

a) zápis so zamestnancom, tzv. vysvetlenie zamestnávateľovi

b )výpoveď pre Inšpektorát práce, alebo aj  Úrad pre reguláciu železničnej dopravy

c) výpoveď pred orgánmi činnými v trestnom konaní ( ŽP SR, PZ SR, prokurátor a súdy)

Vždy Ti musí byť oznámené o akú výpoveď ide,  vyšetrujúci Ťa vždy musí poučiť o Tvojich právach, oboznámiť o skutku, ku ktorému budeš vypovedať.

 

 

....pokračovanie článku v príprave...

Reklama

Aktuálny čas

Prihlásenie

Počasie