header3.png

PROBLÉM, AKO POSTUPOVAŤ

 

Čo robiť, ak mám problém so zamestnávateľom a som členom odborov?

 

         Závisí to od charakteru konfliktov či sporov. Ak u zamestnávateľa pôsobia odbory a vy ste ich členom, máte právo obrátiť sa priamo na odborovú organizáciu a poveriť ju, aby vás pri riešení spornej situácie zastupovala. Odborová organizácia tak môže priamo vstúpiť do rokovania so zamestnávateľom, môže v mene zamestnanca podať sťažnosť na príslušný inšpektorát práce a domáhať sa riešenia problému a tiež môže v mene zamestnanca podať žalobu na príslušný súd a vymáhať nároky zamestnanca.  To všetko poskytne odborová organizácia svojim členom bezplatne vrátane právneho poradenstva a zastupovania na súde.

 

Vyjednávacia pozícia zamestnanca je iná, ak za ním stojí odborová organizácia s tímom fundovaných odborníkov.  Zamestnanec má v rámci svojho zamestnania iba slabé možnosti, aby mohol ovplyvniť svoje pracovné podmienky  a mzdu za vykonanú prácu. Ako jednotlivec si pripadá príliš slabý a bezmocný voči svojim nadriadeným, cíti sa nedôležitým a nahraditeľným. Sám toho veľa nezmôže. Často krát volí medzi odhodlaním presadiť svoje požiadavky a obavou, že príde o pracovné miesto. Organizované kolektívy Odborových centrál s účinnou podporou najmä zákonníka práce už majú potrebnú silu, aby dokázali hájiť oprávnené záujmy zamestnancov . Rada NOŽ preto odporúča zamestnancom, ktorí ešte nie sú v odboroch, aby do odborov vstúpili a nadobudli tak potrebnú pomoc a podporu.

                                                                                                                        RADA NOŽ - TREBIŠOV

Reklama

Aktuálny čas

Prihlásenie

Počasie