header3.png

Informačný občasník NOŽ


Čislo 1/2016

                  Vážená kolegyňa, kolega a sympatizanti !

Sme radi, že v obnovenom občasníku NOŽ sa Vám môžeme prihovoriť  v súvislosti s dotazníkom, ktorý sa k Vám v krátkom čase dostane prostredníctvom našich regionálnych a úsekových tajomníkov.  Dotazník  „  Prieskum motivácie zamestnancov a ich spokojnosti v zamestnaní“.  Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom anonymne vyplnených dotazníkov, pomôžu vyjednávačom NOŽ pri ich príprave na kolektívne vyjednávanie so zamestnávateľom na rok 2017.

Otázka miezd, odmeňovania, motivačných faktorov, perspektíva odborného rozvoja, dobré pracovné vzťahy a prístup riadiacich zamestnancov ku podriadeným sú dôležitou oblasťou, ktorej sa budeme venovať a Vaše názory a podnety sú nezastupiteľné. Kto môže lepšie poznať skutočnú realitu na pracoviskách, než Vy, dlhoroční zamestnanci železnice. Vy ste dôležití, na výsledkoch Vašej práce závisí fungovanie železničných spoločností. Na to, aby ste dosahovali potrebné výsledky, musíte mať vytvorené dobré pracovné podmienky a mať na to i motivujúce stimuly. Či je tomu tak, dozvieme sa z dotazníkov. Podľa toho budeme môcť potom kolektívne vyjednávať so zamestnávateľom s cieľom dohodnúť optimálny motivačný program, ktorý vytvorí podmienky na to, aby ste chodili do prace s radosťou a s pocitom, že za dobre vykonanú prácu budete mať i náležitú odmenu.

Poznanie relevantných faktorov s najväčším vplyvom na spokojnosť, umožňuje formuláciu a implementáciu vhodného motivačného programu, ktorý vedie k zlepšeniu vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancami.

Vyzývame Vás preto k ochote a odvahe pomenovať veci okolo Vás pravým menom, vysloviť Váš názor na dianie okolo Vás s úprimnosťou, podeliť sa o Vaše skúsenosti a návrhy pre dosiahnutie výsledku, ktorý bude prospešný pre všetky zúčastnené strany na kolektívnom vyjednávaní. Jeden spokojný zamestnanec urobí viac dobrej práce, než traja nespokojní. Veríme, že s Vašou podporou a dôverou dokážeme pre Vás vyjednať čo najlepšie podmienky.

                                                                                                                                   Rada NOŽ - Trebišov

 

Reklama

Aktuálny čas

Prihlásenie

Počasie